V dubnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů:

 • Za správné rozhodnutí Sekce pro mládež ČBK o rozvoji Signálů

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za požehnání pro světový den mládeže a za všechny, kdo připravují program
 • Za úmysly papeže Františka
 • Za dobrou přípravu kandidátů i voličů na volbu prezidenta ČR

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za mládež
 • Za naše rodiny přátele a známé
 • Za rodiny, aby se nerozpadávaly a drželi manželé při sobě
 • Za nápravu a dobré vztahy se sousedy, smíření a odpuštění minulých křivd
 • Za to, abychom se dokázali radovat z maličkostí, byli všímaví k druhým, neztráceli víru a naději
 • Za ty, kteří bojují nějaké duchovní boje a světlo pro hledající
 • Za pokoušené ďáblem
 • Za požehnání při hledání životního partnera a povolání
 • Za milost naučit se ztišit, mít vztah s Bohem, cítit jeho přítomnost
 • Za požehnané prožití Velikonoc

  Přehled jednotlivých desátků na duben najdete zde