V březnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů:

 • Za potřeby Signálů

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za nemocného biskupa Františka Lobkowicze a kardinála Miloslava Vlka
 • Za papeže Františka a za jeho rozhodnutí
 • Za mír ve světě a pronásledované křesťany

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za snoubence, novomanžele a mladé páry, za lásku do našich vztahů
 • Za dar početí dítěte
 • Za zdraví pro nás i naše příbuzné a známé (zvlášť pro Vašíka a za dar síly pro jeho rodiče)
 • Za všechny, kdo hledají práci nebo uvažují o změně zaměstnání
 • Za všechny duševně nemocné
 • Za lidi, kteří ještě nepoznali Boží lásku
 • Za zdar všech postních duchovních obnov a dobré prožití postní doby
 • Za to, abychom dokázali hájit křesťanské hodnoty i v dnešní době, abychom byli svělem pro hledající
 • Za pervnou víru

 Přehled jednotlivých desátků na březen najdete zde