V lednu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů:

 • Za zdárné vyúčtování hospodaření Signalů včetně všech dotací

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za zemřelé při katastrofách a jejich pozůstalé
 • Za naději pro válkou postižené rodiny
 • Za mír
 • Za papeže Františka a jeho úmysly

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za naše rodiče, příbuzné, kamarády, známé, spolužáky a spolupracovníky
 • Za nemocné příbuzné a zvlášť za ty, které čeká nějaká operace
 • Za naše vztahy
 • Za všechny děti
 • Za zdárné ukončení pololetí ve škole, za všechny žáky i učitele
 • Za všechny, kteří odmítají svátosti a smíření s Bohem
 • Za světlo na cestu a Boží vedení pro všechny hledající
 • Za ty, kdo nám jsou svěřeni, nebo nás prosí o modlitbu
 • Na poděkování za všechna dobrodiní v uplynulém roce
 • Za odvahu a naději do nového roku

 Přehled jednotlivých desátků na leden najdete zde