V říjnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů:

 • Za vedení Duchem svatým pro zodpovědné za Signály, vizi a další směřování
 • Za členy společenství živého růžence a jejich úmysly

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za jednotu křesťanů a za všechny kněze
 • Za mír a pokoj ve světě
 • Za papeže Františka a jeho úmysly

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za ty, kdo hledají novou práci, nebo se rozhodují o změně zaměstnání
 • Za vztahy a jejich uzdravení v rodinách, v církvi a na pracovištích
 • Za všechna rozpadající se manželství a děti z rozvedených rodin
 • Za dar čistoty a vedení Duchem svatým při hledání životního povolání
 • Za vysvobození od zlého a návrat k víře pro všechny (zvlášť naše kmotřence), kteří odpadli od víry
 • Za všechny kdo Boha neznají, aby nás Duch sv. uschopnil ke svědectví víry
 • Za vznik nových společenství podle Boží vůle
 • Za šťastný návrat všech, kdo jsou na cestách, nebo se na ně chystají
 • Za nemocné (zvlášť za Terezku a všechny děti a za otce Michala)
 • Za opuštěné, trpící nespravedlností a za duše v očistci

Přehled jednotlivých desátků na říjen najdete zde