V listopadu se zvlášť modleme:

1) na úmysl Signálů:

 • Za všechny programátory a ty, kdo se podíleli/jí a budou podílet na vývoji signálů

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za jednotu a otevřený dialog uvnitř církve, za biskupy a kněze
 • Za naše politiky a státníky
 • Za papeže Františka a jeho úmysly

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za naše blízké zemřelé a všechny duše v očistci
 • Za nemocné
  (zvlášť za Terezku, otce Michala a všechny trpící rakovinou a roztroušenou sklerózou)
 • Za sílu pro rodiče všech nemocných a postižených dětí
 • Za rodiče všech nenarozených dětí
 • Za uzdravení vztahů v rodinách, na pracovištích, i uvnitř církve
 • Za dar čistoty pro snoubence a vedení Duchem svatým při hledání životní cesty
 • Za schopnost přijmout vše, co nás tíží a obnovení naděje pro budoucnost
 • Za odvahu svědčit svým životem o Bohu a jeho lásce
 • Za pronásledované pro víru
 • Za vnitřní pokoj a ducha modlitby

Přehled jednotlivých desátků na listopad najdete zde