V září se zvlášť modleme:

1) na úmysl signálů:

 • Za úmysly signálního společenství "Ženy, matky, maželky"

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za pronásledované křesťany
 • Za země postižené přírodními katastrofami
 • Za papeže Františka a jeho úmysly

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za všechny učitele a vychovatele, aby v plné síle mohli zahájit školní rok
 • Za všechny žáky a studenty, zvlášť za ty, kteří začínají na nové škole
 • Za všechny, kdo mají před sebou zkoušky a státnice a zvlášť za ty, které čeká opravný pokus
 • Za ty, kdo hledají novou práci, rozhodují se o změně zaměstnání a řeší vztahové problémy s kolegy
 • Za ty, komu teprve v září začíná dovolená (zvlášť za pracovníky DCM, DCŽM a sekce pro mládež), aby dobře prožili zasloužený odpočinek a načerpali dostatek sil do služby v novém školním roce a aby našli dobré nové týmáky a spolupracovníky
 • Za naše kmotry a kmotřence
 • Za ochranu pro naše příbuzné, za uzdravení vztahů v rodinách
 • Za uzdravení nemocných, za všechny, kdo o ně pečují a za zemřelé

Přehled jednotlivých desátků na září najdete zde