V Mariánském měsíci květnu se zvlášť modleme:

1) na úmysl signálů:

 • Za to, aby se našel dobrý nový kolega pro marketing a dobrovolníci na výpomoc u stánku signálů v Krakově
 • Za všechny, kdo pracují na vývoji signálů

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za nově vysvěceného biskupa Mons. Tomáše Holuba
 • Za papeže Františka
 • Za pronásledované křesťany, za Sýrii

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za naše maminky (žijící i zemřelé) a všechny nastávající maminky, které oslaví 8. května svůj svátek
 • Za rozpadlé rodiny a za lásku do všech vztahů
 • Za všechny novomanžele a za ty, kdo se připravují na svátost manželství, kněžství, eucharistie, biřmování
 • Za děti které nežijí ve své rodině, za dětské domovy a pěstounské rodiny, za dostatek sil a lásku pro ty, co vychovávají děti.
 • Za posilu pro nemocné
 • Za studenty a maturanty
 • Za dar čistoty a dobré vztahy na pracovištích

 Přehled jednotlivých desátků na květen najdete zde