V únoru se zvlášť modleme:

1) na úmysl signálů:

 • Za celou redakci a za všechny, kdo se podílejí na změnách v s.magazínu, aby se nechali vést Duchem svatým
 • Za nové dobrovolníky pro signály do sekcí, kde jsou potřební

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za mír a pokoj na celém světě i v našich srdcích
 • Za uprchlickou krizi, za politiky a lidi vládnoucí
 • Za papeže Františka a na jeho úmysly

3) za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za uzdravení všech nemocných (zvláště pak za kněze P. Michala Jadavana a za uzdravení očí pro Evu)
 • Za vztahy v rodinách a na pracovištích
 • Za všechny zamilované, za dar čistoty a za všechny, kdo hledají svoji životní cestu a novou práci
 • Za všechny nastávající maminky
 • Za dar obrácení nevěřících a za ty, kdo se připravují na křest
 • Za vnitřní uzdravení a posílení, abychom se smíření s minulostí dívali s nadějí do budoucnosti, za Ducha sv. do našich rozhodnutí
 • Za všechny členy společenství živého růžence a za ty, kdo nám jsou svěření a prosí nás o modlitbu

Přehled jednotlivých desátků na únor najdete zde