V lednu se zvlášť modleme:

1) na úmysl signálů:

  • Za všechny dobrovolníky a pracovníky signálů, aby se nechali vést Duchem svatým
  • Za všechny, kdo během minulého roku signály jakkoli podpořili

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

  • Za mír v místech, kde se válčí, za chudé a všechny postižené válečnými konflikty a přírodními katastrofami
  • Za papeže Františka, na jeho úmysly a také za všechny zasvěcené osoby 
  • Za všechny, kdo projdou v roce milosrdenství Svatou bránou

3) za potřeby naše i našich blízkých:

  • Za uzdravení našich nemocných přátel a příbuzných
  • Za lásku v rodinách, za dobrou volbu životního partnera
  • Za každého z nás, abychom byli světlem a požehnáním pro druhé po celý nový rok
  • Za duše v očistci

Papež František otevírá Svatou bránu ve Vatikánu. Autor: Reuters