V prosinci se zvlášť modleme:

1) na úmysl signálů:

  • Za všechna společenství na signálech, zvlášť za členy živého růžence
  • Za vhodné a šikovné dobrovolníky pro signály

2) za aktuální dění u nás i ve světě:

  • Za oběti terorismu a za mír ve světě,
    abychom se nenechali zastrašit a více důvěřovali Bohu

  • Za dobré kněze, svatého otce Františka a na jeho úmysly

3) za potřeby naše i našich blízkých:

  • Za dobrou volbu životního partnera
  • Za věrnost a vytrvalost ve víře
  • Za moudrost, abychom dokázali správně rozeznávat mezi dobrem a zlem
  • Za milost plného prožití doby adventní a vánoční, aby Světlo přišlo i do našich srdcí

 

 

Ať se v našich srdcích znovu rozhoří POKOJ, VÍRA, LÁSKA a NADĚJE!