Už jste si toho taky všimli? Říjen je tady! Příroda se zbarvuje do podzimních odstínů, z domu odcházíme před svítáním a vracíme se za stmívání, školní povinnosti začaly už i vysokoškolákům… nostalgicky si prohlížíme alba fotek z více či méně povedených dovolených (v řeči dnešní doby: „už jsme na facebook nasdíleli všechna naše selfíčka zachycující nezapomenutelné okamžiky našich zážitků a olajkovali jsme už i všechny fotky našich přátel"), :-) ...vzpomínáme na krásné chvíle a vše se chtě nechtě pomalu vrací do rytmu dní školních i pracovních.

Snadno bychom v tom všem mohli zapomenout, že měsíc říjen je také měsícem, který je zvláštním způsobem věnovaný Panně Marii a modlitbě růžence.

Růženec nás má především vést k rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které s Ním prožívala také jeho matka. Je to tedy takové "prohlížení jejich rodinného alba“, které zachycuje ty nejzávažnější momenty v životě Ježíše i Panny Marie. Není to ale jen tak nějaká sbírka obrázků z idylické dovolené, ale střídá se v něm obdarování s obětí, radost s utrpením, oslavování s ponížením, světlo s temnotou...

A jedině když celý příběh doprožijeme spolu s nimi až do konce, dojdeme k vítězství světla a radosti ze vzkříšení. Světla, které nezhasíná s poslední stránkou fotoalba (ani s odhlášením z facebooku). Toto Světlo se stává věčným, když Ježíš ustanovuje Eucharistii, ve které nám předává konkrétní hmatatelný pokrm a nápoj potřebný pro naši každodenní výživu. Mohl si vybrat cokoli vzácnějšího, v čem by se nám daroval. On ale zvolil chléb a víno - základní prostý pokrm, aby si ho „mohl dovolit“ každý člověk. Zve nás všechny k hostině, ve které nám doslova svoje tělo vydává do rukou, abychom ho mohli vnímat i zrakem, hmatem a chutí. Uvědomujeme si dostatečně, že jde z Jeho strany o velmi osobní a až intimní vztah? Odpovídáme na jeho projev lásky a čerpáme z Jeho blízkosti radost a posilu do každé chvíle našeho života?

Možná právě proto, abychom si tyto všechny skutečnosti mohli více připomenout a oživit, se letos koná Národní eucharistický kongres. Využijme každou příležitost nabízející se pro prohloubení vztahu k Ježíši, který nás v Eucharistii objímá a tiskne ke svému ukřižovanému a současně oslavenému srdci. Jedině ze síly Eucharistie můžeme jít i my a rozdávat se druhým. Tajemství Eucharistie nemusíme slavit jenom při mši sv. v kostele, ale můžeme se snažit spojovat se s Kristem v každém slovu a skutku lásky. Když Panna Maria jako první přijala Ježíše, projevilo se to navenek tak, že spěchala pomoci Alžbětě. Její přijetí Ježíše (Eucharistie) se promítlo do konkrétního skutku lásky. Ať se to alespoň z části daří i nám...

A tak zvlášť v říjnu “otevírejme rodinné album Panny Marie“, uvažujme v modlitbě růžence o velkých okamžicích jejího života a prosme o její mocnou přímluvu zvlášť za společné úmysly, které budou vybírány na každý měsíc z vašich návrhů prostřednictvím Formuláře pro návrhy úmyslů.

Pro měsíc říjen jsme společně vybrali tyto úmysly.

Neboj se ani Ty „sdílet fotoalbum ze života Panny Marie“ a dej mu i Ty „svůj pomyslný like“! ;-)

"Každý z nás se má stát Marií a nechat zrodit Boha v sobě."
(z promluvy kardinála M. Vlka)

 

Pozn: Původně sepsáno JzJ jako duchovní slovo pro Hromosvod
(Občasník pro mládež královéhradecké diecéze)