Prosme Pána za lidi, kteří jsou kvůli své víře ponižováni, týráni a zabíjeni.

Prosme Pána za manžele a zasvěcené osoby, kteří prožívají ve svém povolání težké období.

Prosme Pána, abychom dokázali lépe prožívat mši svatou.