Prosme Pána o moudrost pro politiky, státníky a ty, kteří mají moc rozhodovat o důležitých věcech.

Prosme Pána za zachování přírody a příznivého životního prostředí.

Prosme Pána za mládež a za všechny, kteří s mládeží pracují.