Prosme za dar opravdových křesťanských rodin, které budou svůj život zakládat na Božím Slově.