Během měsíce,  ve kterém bude slavnostně ukončen rok víry,  prosíme za mladé lidi, aby víru poznávali a nebáli se ji šířit ve svém okolí: příkladem života a vhodným slovem. 

Prosme Pána za své aktuální úmysly (v komentářích je můžeme sdílet).

Prosme Pána za úmysly všech členů našeho společenství.