Poděkujme Pánu za signály.cz : modlitbou, spoluprací a prohloubením duchovního života.

Prosme Pána každý má nějaký aktuální tzv. srdeční úmysl.

P.P. za úmysly všech členů našeho společenství.