Prosme Pána, abychom se stále modlili: všech 20 tajemství živého růžence za signály.cz

P.P. každý má určitě nějaký aktuální tzv. srdeční úmysl.

P.P. za úmysly všech členů našeho společenství.