Prosme Pána za křesťany ve Středoafrické republice a v Bangladéši, kteří čelí násilnostem kvůli katolické víře.

Prosme Pána za všechny, kteří přijmou svátost biřmování, aby se nechali proniknout Duchem svatým.

Prosme Pána, aby poslal nové členy do vývojového týmu signálů.