Prosme Pána za kardinály aby jim dal svého Svatého Ducha.

Prosme Pána za Benedikta XVI. a jeho nástupce.

Prosme Pána za novou koordinátorku signálů.