Prosme Pána o dar moudrosti pro nového prezidenta ČR.

Prosme Pána za děti, které se nemohly narodit.

Prosme Pána za vedení signálů.