Prosme Pána, abychom dokázali prohlubovat svoji víru.

Prosme Pána za mír na Blízkém východě.

Prosme Pána za milost šťastné hodiny smrti.