Prosme Pána za vlády národů aby si uvědomovaly posvátnost zpovědního tajemství.

Prosme Pána za olympioniky, aby dávali dobrý příklad mládeži.

Prosme Pána za setkání mládeže ve Žďáru, aby přineslo duchovní plody.