Prosme Pána, abychom dokázali nést do světa radost ze Vzkříšení.

Prosme Pána za všechny kněze, aby dobře prožili Velikonoční svátky.

Prosme Pána za mládež, aby to co načerpají na setkáních mládeže dokázali dále šířit.