Prosme Pána, abychom dokázali dodržet svá předsevzetí.

Prosme Pána, abychom se dobře připravili na Velikonoce.

Prosme Pána, za všechny spolupracovníky signálů.