Prosme Pána za mír ve světě.

Prosme Pána nová kněžská a řeholní povolání.

Prosme Pána za svět, podle úmyslu Filipínských křesťanů. (http://ruzenec.farnost.cz/)