Prosme Pána za nového apoštolského nuncia, aby mu dal hojnost darů Ducha svatého.

Prosme Pána za studenty, aby si s příchodem do nového prostředí dokázali udržet víru.

Prosme Pána za svět, podle úmyslu Filipínských křesťanů. (http://ruzenec.farnost.cz/)