Prosme Pána za novou koordinátorku signálů.

Prosme Pána za všechny, kteří si koupili část loga.

Prosme Pána za organizátory světového dne mládeže.