Prosme Pána za mír v arabských zemích.

Prosme Pána za setkání mládeže v Madridu.

Prosme Pána, abychom se dobře připravili na Velikonoční svátky.