Prosme Pána za všechny, kteří připravují setkání mládeže v Madridu.

Prosme Pána za anglikánská společenství, která se vracejí do lůna katolické církve, aby dokázali překonat všechny překážky, které stojí v cestě sjednocení.

Prosme Pána za dobrý výběr nového koordinátora projektu.