Prosme Pána abychom se dobře připravili na slavnost jeho narození.

Prosme Pána, abychom si uvědomili důležitost odpuštění.

Prosme Pána za mládež, aby si uvědomila že víra je dar.