Prosme Pána za všechny zemřelé, aby po smrti těla došla jejich duše pokoje v nebi.

Prosme Pána za všechny, kteří se podílejí na chodu tohoto portálu.

Prosme Pána, abychom dokázali správě využít čas.