Prosme Pána, abychom dokázali nést do světa radost ze vzkříšení Krista.

Prosme Pána za dar moudrosti pro nového pražského arcibiskupa.

Prosme Pána, abychom dokázali obdivovat krásu stvoření.