Prosme Pána za nového pražského arcibiskupa, aby mu žehnal v jeho práci.

Prosme Pána za setkání mládeže, aby se mladí setkali s Kristem.

Prosme Pána ať máme sílu pěstovat ctnosti v běžném životě.