Prosme Pána za Haiti, které postihlo ničivé zemětřesení.

Prosme Pána za všechny řeholníky a řeholnice.

Prosme Pána za mládež, aby se nebála svědčit o víře.