Prosme Pána, aby vylil svého Svatého Ducha na celý náš národ.

Prosme Pána za všechny, kteří budou dělat přijímací zkoušky.

Prosme Pána za všechny uživatele signálů.