Prosme Pána za ty, kteří se připravují na maturitu.

Prosme Pána za návštěvu sv. Otce, aby přinesla duchovní plody.

Prosme Pána za naše politiky, aby moudře řídili náš stát k prospěchu občanů.