Prosme Pána, abychom si uvědomovali, na co nás připravuje advent.

Prosme Pána za nového pastýře litoměřické diecéze
 
Prosme Pána za mládež, aby našla smysl svého života